E-Wurf "van Oscarli"

stammbaum met Fotos

Diamidarus Idris
Erkennungsstufe 4, HD A
Icarus van de Dorestee
HD A
Anna's Benno Aak v. Inlands Akker
HD A
Hjiris Heidi v.d. Dorestee
HD A
Trajectum ad Mosam Dima
Niederl. Jugend Champion 2011, HD A
Vandale
HD A
Champ. Trajectum ad Mosam Amber's Bente
Int. Belg. Lux. Champ. NJC '07, HD A
Champ. Hannah Phaeja van Oscarli
Belg. Lux. Benelux Chanpion
Jugendsieger & Sieger 2015
Niederl. Jugend Champion 2016, Bundessieger 2016 Europ. Champ, 2016, Clubsieger 2016 & 2019
 
Bram van de Tiendschuur
Bundesjugendsieger 2008, HD A
Melle van de Sylvester Stee
Woetsji v.d. Tiendschuur
HD A
Champ. Phaedra Jana van Oscarli
Int. Belg. Lux. German VDH Champion
Niederl. Jugend Champion 2011, Bundessieger '11
Jugendsieger 2011, Niederl. Sieger 2013 & 2027
 
Macho Maurits van het Eigen Land
HD A
Champ. Jasmijn Asmyrna van Oscarli
Int. Belg. Lux VDH Champion, NJK '07, W'11
Bdssgr '07. VW'15, NVK' 16, UV, HD A