Op ongeveer éénjarige leeftijd dekte Prins II zijn moeder Blida. Eind 1948 werd een nest geboren, waarvan een teefje, "Djoeka" (foto 8) naar een goede kennis van mij ging, de heer Houben te Nijmegen. Djoeka werd in december 1949 gedekt door Prins II. Dat is heel precies bekend, omdat ikzelf bij de dekking aanwezig was en toen aan Dr .v.d Akker vroeg wie die reu was. In een van zijn weinige aanwijzingen zei hij mij toen:"Het is haar eigen vader". Mevrouw Koele weet zich nog heel precies te herinneren waar Prins II vandaan kwam. Het een en ander is van belang omdat in oude stambomen staat opgegeven, dat Djoeka als echtgenoot had "Hertah", een reu die m.i. nooit heeft bestaan. Wel was er in 1957, dus tien jaar later, een teef Hertah. Aangezien ikzelf bij de dekking aanwezig ben geweest is het een en ander dus duidelijk vast te stellen.

foto 8
Djoeka
foto van ± 1950

Misschien heeft Dr. v.d. Akker zich in de loop der jaren de naam niet meer kunnen herinneren? Helaas is niet meer vast te stellen of Blida nog andere nesten heeft gehad of wat er van de meeste van haar jongen is terecht gekomen. Vrijwel zeker is dat uit hetzelfde nest als Prins II, een hond naar mej. A.J. ter Pelkwijk  is gegaan, toentertijd wonende te Wijster. Met deze effen beige hond, "Reintje" is nooit gefokt. Mevr. E. de Boer-Löming vertelde mij over de hond Blida en de familie Corbeel. Omdat ik indertijd zelf Minka en Djoeka in Bilthoven ben gaan halen, kon ik mij hun huis nog precies herinneren, evenals mevr. Koele. Bovendien had ik nog een foto van Blida met en dame en een oudere heer, deze foto door Dr. v.d. Akker gemaakt en aan mij gegeven. Maar de naam wist ik niet meer. Mevr. de Boer-Löming bracht uitkomst. Toen ik eenmaal naar Bilthoven kon schrijven om inlichtingen betreffende de familie Corbeel, bleek dat ze verhuisd was naar Baarn; van Baarn is ze naar Den Haag gegaan, van Den Haag naar Geldermalsen en toen naar Rotterdam!
Mevr. Corbeel was intussen al hoogbejaard en kon zich weinig meer herinneren; tot overmaat van ramp waren bij een inbraak al haar foto's en bescheiden in snippers verscheurd. Toen ik haar de foto stuurde die ik indertijd van Dr. v.d. Akker had gekregen, was ze blij verrast. Op de foto stond zijzelf, haar vader en Blida. Helaas kon zij zich slechts herinneren dat er één hond naar de familie Löming was gegaan, daarvan is de door haar opgegeven datum niet geheel juist, maar dankzij mevr. de Boer weten wij het heel precies. Wel schreef mevr. Corbeel "dat Dr. v.d. Akker voor alles zorgde". Hij zorgde voor de verkoop en de plaatsing.


foto 9
Cora van het Eigen Land

Op 4 februari 1950 werd het nest van Djoeka met Prins II geboren. Ook nu zorgde Dr. v.d. Akker voor een aantal verkoopadressen voor de jonge honden. Eén daarvan heeft opnieuw een belangrijke rol gespeeld in de voortzetting van de langhaar variëteit, n.l. Cora van het Eigen Land (foto 9). Het is absoluut zeker dat Cora van het Eigen Land een dochter van Djoeka was. Dr. .v.d Akker heeft dit zelf zo opgegeven bij het samenstellen van de eerste stambomen, zij het ook dat hij zich heeft vergist door "Hertah" als vader op te geven, terwijl het Prins moest zijn. Hier zien we opnieuw dat hij een niet zelfgefokte hond zijn eigen kennelnaam gaf. Deze hond ging naar de familie Helms te Amersfoort, een andere hond uit het nest, Rana, ging naar de dierenarts Dr. C. Bol te Nijmegen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

index historie