Deze hond kwam op de reeds vermelde tentoonstelling op 25 februari 1951 te Utrecht als nr. 42, tegelijk met Prins II (nr. 41) haar vader Ún ook haar grootvader. De fokker, de heer Houben, behield zelf een teefje, Moortje. Met Djoeka is later niet meer gefokt; met Rana en Moortje is nooit gefokt. Djoeka en Moortje heb ik heel goed gekend, de foto van Djoeka toont haar niet op haar best: uitstaande oren en slecht in vacht, in werkelijkheid was ze veel beter.
Het schilderijtje van Moortje ( afb. 10) is speciaal hier geplaatst, omdat het uitstekend het type laat zien en het mooie donkere oog. Djoeka was precies zoals haar moeder Blida: grijs -gestroomd zonder zwart masker. Moortje was een buitengewoon mooie hond met een prachtig karakter, net zoals haar moeder.
In de lijn Faust met Adri van het Eigen Land- Herder- Blida -Djoeka, was Cora van het Eigen Land de eerste die een registratienummer kreeg (reg. nr. 23164).

afb. 10
Moortje
Naar een schilderijtje van Z. Simons


Op 4-6-1953 kreeg Cora een nest in combinatie met Barry van het Eigen land, over wiens afstamming later nog uitvoeriger zal worden gesproken. In dit nest worden geboren: Tjik (reu, reg. nr. 32164), Trix (teef, Bijl. G.O. 230445) (foto11) en Topsie (teef, Bijl. G.O. 230446). Uit de combinatie Tjik met Trix (broer en zus) werden op 10-2-1956 geboren: Tjallo (reu, Bijl. G.O. 230448), Daqui (reu, Bijl. G.O. 230449) en Tjada (teef Bijl. G.O. 230447) (foto12).
Vooral Tjallo is een zeer bekende hond geweest. Fokker was de heer Huybregts te Riel en met alle drie de honden is later verder gefokt. Voorts is er de combinatie geweest van Barry van het Eigen Land met Trix, waaruit Trees werd geboren op 3 april 1958. Fokker was eveneens de heer Huybregts te Riel. Dan is er ook nog een combinatie geweest van Barry van het Eigen Land met Topsie, tweemaal dus vader met beide dochters. Fokker van de laatste combinatie was de heer J. Nobach te Zwollerkerspel, het nest werd geboren op 25 maart 1960.

foto 11
Trixfoto 12
Astra, Trienke en Tjada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

index historie