foto 15
Ricky
Vermoedelijk heeft Ricky (foto15) nog meer nesten gehad, we vinden in de oude aantekeningen terug: Bart met Ricky, Herman met Ricky en Peter met Ricky.
Dr. v.d. Akker's voorkeur kennend voor vader-dochter en moeder - zoon combinaties, zouden we kunnen veronderstellen dat hier ergens sprake is van een zoon van Wolf en Ricky en van een zoon uit de combinatie van Ricky met de eerder genoemde hond (Kees) uit Waalwijk. Dat laatste is niet zo onwaarschijnlijk, want toen hij van het tweede nest van Herder met die hond Kees hoorde, was hij nog al geïrriteerd, omdat hij -zoals hij mij toen zei -zelf de bedoeling had om met die hond te gaan gaan fokken. De combinatie van Peter met Ricky vond plaats in 1951 en bracht slechts één hond voort: Jadi van het Eigen Land.

Het is niet met zekerheid te zeggen, maar Peter zou de zoon geweest kunnen zijn van Herman en Ricky. De reuen Bart, Herman en Peter komen in de andere lijnen niet voor. Hoe dan ook, op 21-3-1949 worden uit de combinatie van Ricky met Simon Pieter van het Eigen Land, twee zeer bekende en voor de opbouw van de variëteit ook belangrijke honden geboren: Barry en Pietah van het Eigen Land (foto16). Hier krijgen we te maken met iets vreemds en waarschijnlijk een vergissing: ofschoon absoluut vaststaat dat Rik of Ricky de moeder is van Barry en Pietah, op de oude stambomen vermeld staat Tjikkie II. Misschien is de naam Ricky óf verkeerd verstaan of onduidelijk geschreven geweest. De toevoeging II zou betrekking kunnen hebben op het tweede nest dat Dr. v.d. Akker ná de oorlog met Ricky heeft gefokt en dat zou dan zijn geweest de combinatie Herman met Ricky. Uit deze combinatie kwam Simon Pieter van het Eigen Land, die dus de vader was van Barry en Pietah. Opnieuw weer een combinatie zoon - moeder en om de verwarring nog groter te maken staat in de oude gegevens Simon Pieter als vader van Barry, en Bart als vader van Pietah, terwijl ze beiden op 21-3-1949 geboren zijn. Zoals al gezegd, daarna is er in 1951 nog eenmaal met Ricky in combinatie met de onbekende Peter, waaruit Jadi voortkwam.Ricky moet bij haar laatste nest al heel oud zijn geweest, minstens 10 jaar en de bevalling ging erg moeilijk, zo wist mej. v.d. Akker zich te herinneren. Waar Ricky gedurende de oorlogsjaren is geweest en waar haar nakomelingen uit de combinatie met Wolf zijn gebleven en die van de andere combinaties, is niet meer te achterhalen. Ook is het zelfs niet zeker dat Ricky, voordat zij bij Dr. v.d. Akker kwam, ook voor die tijd zo werd genoemd.foto 16
Pietah van het Eigen Land


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

index historie