Voor mij was de langhaar - en de foto van Paris had me dat duidelijk gemaakt - de vertegenwoordiger van het oude, het "authentieke", van onbedorvenheid.
Ir. Voskens heeft na de oorlog eens over de langhaar gezegd: "Deze imponerende variëteit" en dat was wat ikzelf voelde. Niet imponerend om anderen ontzag in te boezemen, maar een hond die op mijzelf een heel bijzondere indruk maakte. Mijn gedeeltelijk Brabantse afkomst heeft daarbij misschien onbewust meegespeeld. De langhaar vertegenwoordigde voor twee zo uiteenlopende mensen, qua achtergrond en leeftijd, dé "ouderwetse" Hollandse Herdershond. Men kan dat nú overdreven of zelfs romantisch vinden maar het was de drijfveer om te blijven zoeken en te blijven hopen. Ir. Voskens komt de nauwelijks te schatten verdienste toe, dat hij binnen drie jaar Dr. v.d. Akker drie langharen kon aanwijzen of leveren, die rechtstreeks van het Brabantse platteland kwamen., hetzij als hond van de kudde, hetzij als waakhond. De eerste keer was de belangrijkste.

foto 3
Faust
foto van 1939, genomen door Dr. v.d Akker

Een nieuw begin en tegenslagen: Faust - Adrie van het Eigen Land en Herder
De eerste langhaar (teef) kwam uit Loon-op-Zand en was van onbekende afstamming. Dat was midden 1939. De hond was vrij klein, al niet meer zo jong, donker goud -gestroomd met doorgaande stroming op de snuit, dus zonder masker. Dr. v.d. Akker had inmiddels een eigen kennelnaam bedacht: "van het Eigen Land" en zoals dhr. P. Drost vroeger ook had gedaan, registreerde Dr. v.d. Akker zijn nieuwe aanwinst onder zijn kennelnaam als " Adri van het Eigen Land". Zij werd de stammoeder van alle tegenwoordige, officieel ingeschreven langharen. Dr. v.d. Akker bracht later niet alleen zijn eigen fokproducten uit onder zijn eigen kennelnaam, maar ook de door hem aangeworven of aangekochte honden uit nesten van anderen, om daarop een zekere claim te kunnen behouden. Dit maakt het soms erg moeilijk om nu nog de afstamming te traceren. Ook hield hij zich niet consequent aan een alfabetische volgorde bij de naamgeving van de opeenvolgende nesten. Adri van het Eigen Land werd medio augustus 1939 gedekt door de al bijna vergeten en welhaast legendarische hond van Koningin Emma. Deze hond, Faust (foto 3) was toen al minstens 7 à 8 jaar oud. Ofschoon de dekking moeizaam verliep (zoals Dr. v.d Akker mij toen schreef) werd half oktober 1939 het nest geboren uit de combinatie Faust - Adri van het Eigen Land.

Zoals Adri (foto 4) de stammoeder was, zo is Faust de stamvader van alle officiële langharen van nu. In het nest kwamen er naast gestroomde, ook nogal wat effen gekleurde pups voor. Begin december kon ik een hondje komen halen, maar veel te kiezen was er niet; aangezien ik persé een teefje wilde hebben om er later mee te fokken, wees Dr. v.d. Akker mij een lichtgrijs gekleurde pup aan met een zwart masker. Hij wilde mij geen gestroomde pup geven, misschien omdat ik te jong was? Pas maanden later bood hij me uit hetzelfde nest een prachtige kastanjebruin gestroomde teef aan, die toen kennelijk tijdelijk bij hem logeerde in afwachting van een ander tehuis. Ik was toen echter al veel teveel aan mijn eigen hond gehecht geraakt, om haar nog te willen ruilen. Vermoedelijk heeft Dr. v.d. Akker later nog een keer met Adri gefokt, maar niet meer in combinatie met Faust.

foto 4
Adri van het Eigen Land
foto genomen door Dr. v.d Akker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

index historie